Pardubický organizace pionýra

Pionýr

Znak pionýra

Mozaika

Znak pionýra

Klíčení


Aktuálně

Právě není k dispozici žádná aktualita.

Základní informace


Pionýr, z. s. (zapsaný spolek) je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.


Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost.


Pionýrské skupiny v Pardubickém kraji:


Mapa Pionýrských skupin v Pardubickém kraji


Pardubická KOP; telefon/fax: 777 248 709; e-mail: pardubicky@pionyr.cz